Odpowiedzialność społeczna


FFMW to nie tylko firma produkcyjna czy świadcząca szereg usług dla swoich klientów ale świadomy i odpowiedzialny kontrahent. Pracujemy tak, by filozofia CSR bliska właścicielom i pracownikom firmy, stała się integralną częścią zarządzania FFMW i naszą codzienną praktyk opartą na szacunku dla pracowników, społeczności i środowiska. Ciągle ulepszamy wewnętrzną ścieżkę rozwoju naszych pracowników, dbamy o parytety i wewnętrzną atmosferę. Jako firma uczestniczymy w wielu działaniach ekologicznych i charytatywnych. Usprawniamy działania w zakresie segregacji odpadów, zwiększamy wydajność zakładowej oczyszczalni ścieków oraz udoskonalamy optymalizację logistyki. Surowce do produkcji staramy się kupować od dostawców, którzy wyznają podobne do naszych wartości. Wierzymy, że postępowanie zgodne z zasadami etycznymi pozwala nam na właściwe prowadzenie działalności, tworzenie doskonałego miejsca pracy oraz bycie godnym zaufania partnerem biznesowym.