Jakość i certyfikacja

Dążymy do operacyjnej i produkcyjnej doskonałości a jakość jest naszym głównym priorytetem.


Wykorzystywane do produkcji surowce, półprodukty i opakowania poddawane są weryfikacji już podczas dostawy. Kontrola jakości nie ogranicza się jedynie do produktu gotowego, weryfikację prowadzimy na wszystkich etapach procesu technologicznego. Każda partia wyrobów poddawana jest ocenie organoleptycznej, fizykochemicznej oraz mikrobiologicznej. Lody przed zwolnieniem do sprzedaży podlegają 72h kwarantannie. Jest to czas na wykonanie całego pakietu badań, będącego gwarantem najwyżej jakości oraz bezpieczeństwa naszych produktów dla zdrowia konsumenta.
Analizy wykonywane są zarówno w laboratorium zakładowym, jak i okresowo weryfikowane przez akredytowane laboratoria zewnętrzne. Każdego roku w naszych zakładach odbywają się liczne audyty, prowadzone przez organy nadzoru, jednostki certyfikujące oraz partnerów i klientów – wszystkie przechodzimy pozytywnie.


Dowodem wytwarzanie lodów o najwyższej, powtarzalnej jakości jest posiadanie międzynarodowych certyfikatów systemów jakości: • Certyfikat BRC (British Retail Consortium) to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów, wymagany przez większość hipermarketów na terenie całej Europy. BRC określa szereg wymagań, które powinna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów – w procesie produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji.

• International Food Standard (IFS Food) - to znany w całej Europie i na świecie standard dotyczący bezpieczeństwa żywności, łączący wymagania zawarte w normie ISO 9001, HACCP, GMP oraz GHP. Standard ten definiuje jednocześnie szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo i wymagany poziom jakości wyrobu gotowego.

• RFA to globalny program rozwoju zrównoważonych upraw kakao, kawy i herbaty i znak zrównoważonego rolnictwa. Jego misją jest stworzenie świata, w którym rolnictwo zrównoważone jest normą. Zrównoważone rolnictwo pomaga farmerom, pracownikom i ich rodzinom spełnić swoje ambicje i przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych Ziemi, teraz i w przyszłości.

 

Nasze Certyfikaty:

 

CERTYFIKAT BRC - CHECHŁO

CERTYFIKAT BRC - KALISZ

CERTYFIKAT IFS - CHECHŁO

CERTYFIKAT IFS - KALISZ