Projekty i zamówienia

“ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZAKŁADU FF MARKA WŁASNA SP. Z O. O. POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”


Ogólna wartość zadania: 4 515 000,00 zł


Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 4 495 680,00 zł


Zakres rzeczowy zadania:


Zakres prac obejmować będzie zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 999,04 kWp.

Instalacja zostanie zamontowana na gruncie, na terenie dzierżawionym przez FF MARKA WŁASNA SP. Z O. O. Instalacja zostanie podłączona do sieci elektroenergetycznej. Energia wytwarzana przez instalację wykorzystywana będzie na potrzeby własne FF MARKA WŁASNA SP. Z O. O.

 

Elementy zestawu:
1. Rodzielnica SN
2. Stacja transformatorowa
3. Linie kablowe SN
4. Linie kablowe nN, światłowodowe, komunikacyjne, przepusty pod okablowanie DC i telekomunikacyjne
5. Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych stołów fotowoltaicznych
6. Moduły fotowoltaiczne
7. Inwertery
8. Okablowanie DC
9. System blokujący i wizualizacja

Wykonanie ww. instalacji znacząco poprawi efektywność energetyczną zakładu FF MARKA WŁASNA SP. Z O. O. Instalacja wytwarzać będzie rocznie około 850 MWh czystej „zielonej” energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.wfosigw.lodz.pl